"Để được phần thưởng Nước Trời" - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 9,41-50):
✔️ 24.05: Hy sinh vì Nước Trời
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm 24/05/2018
✔️ Phút cầu nguyện: Thứ Năm 24/05/2018
🔥 "Nếu ông cha giảng như thế, người ta sẽ bảo ông ta là cộng sản. Nhưng..." - Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 24/05/18
Về đầu trang