"Cứ xin đi, anh em sẽ được!" - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.

Về đầu trang