"Có Thầy cùng hoạt động với anh em…" - Lm. Giuse Lê Quang Uy, CSSR.

Về đầu trang