Trò chuyện với cha Antôn Đặng Hữu Nam tại nhiệm sở mới - giáo xứ Mỹ Khánh, Gp Vinh

Về đầu trang