“Kitô hữu bị bách hại ở Irắc không xem họ là người hùng, họ tin rằng mình đã làm những gì phải làm”

TIN BÀI KHÁC

To Top