“Kitô hữu bị bách hại ở Irắc không xem họ là người hùng, họ tin rằng mình đã làm những gì phải làm” - Yêu Chúa

Nóng

“Kitô hữu bị bách hại ở Irắc không xem họ là người hùng, họ tin rằng mình đã làm những gì phải làm”