Một số tin RFA ngày 05/04/2018 (Bản tin số 2): - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 05/04/2018 (Bản tin số 2):

- Công nhân và đình công khi Việt Nam vào CPTPP

- Tin tức thời sự: Trung Quốc không muốn gây chiến với Mỹ