"Kinh nghiệm xơi cơm tù CS..." - Trương Quốc Huy


Anh Trương Quốc Huy đã "xơi cơm tù" CS 6 năm vì ủng hộ cho nhóm cổ suý nhân quyền, dân quyền của linh mục Nguyễn Văn Lý.
Về đầu trang