"Ai nhìn thấy Chúa Giêsu là nhìn thấy Thiên Chúa" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.

TIN BÀI KHÁC

To Top