"Ai nhìn thấy Chúa Giêsu là nhìn thấy Thiên Chúa" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op. - Yêu Chúa

Nóng