Một số tin RFA ngày 02-03-2018 - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 02-03-2018

- Lo ngại Trung Quốc tiếp tục dấn sâu vào cơ sở hạ tầng Việt Nam

- Tin tức thời sự: Nhà máy thép gây ô nhiễm bị ngưng hoạt động