Một số tin RFA ngày 01-03-2018 - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 01-03-2018

- Tin tức thời sự: Trung Quốc lên kế hoạch đóng hàng không mẫu hạm chạy bằng nguyên tử

- Đất đai mãi là vấn đề nhức nhối trong xã hội chủ nghĩa