Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 26.02.2018: "Xin ơn biết xấu hổ và không đi xét đoán người khác!" - Yêu Chúa

Nóng