Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 12.02.2018: "Xin ơn kiên nhẫn giữa những cơ cực" - Yêu Chúa

Nóng