Một số tin RFA ngày 11-02-2018 - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 11-02-2018

- Du lịch Việt và vấn nạn khách Trung Quốc

- Tin tức thời sự: Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu tuần tra Biển Đông