Tổng Thống và người dân Chilê đón tiếp Đức Thánh Cha, 15.01.2018 - Yêu Chúa

Nóng