ĐGH: Không làm hại những người xung quanh là chưa đủ, cần phải chọn làm điều tốt - Yêu Chúa

Nóng

ĐGH: Không làm hại những người xung quanh là chưa đủ, cần phải chọn làm điều tốt