Bài giảng của ĐTC trong thánh lễ Chúa Nhật 21.01.2018 tại Lima, thủ đô Pêru - Yêu Chúa

Nóng