Dân biểu Alan Lowenthal: “VN cần thực hiện đúng những gì đã tuyên bố” - Yêu Chúa

Nóng

Dân biểu Alan Lowenthal: “VN cần thực hiện đúng những gì đã tuyên bố”