"Nếu chỉ còn một ngày để sống" (Hoài An) - trích từ Paris by Night 95 - Yêu Chúa

Nóng

"Nếu chỉ còn một ngày để sống" (Hoài An) - trích từ Paris by Night 95