Bài huấn dụ của ĐTC 26/11/2017: "Tiêu chuẩn để vào Nước Trời là tình yêu mến cụ thể dành cho người nghèo" - Yêu Chúa

Nóng