30.10: Yêu thương là điều quan trọng nhất - Yêu Chúa

Nóng