Những bức hình ít thấy về các thị nhân Fatima: Lucia, Giaxinta và Phanxicô

Ngày 13 Tháng Năm 1917, ba trẻ chăn chiên là Lucia, Giaxinta và Phanxicô, được nhìn thấy một bà đẹp, và bà đẹp xin chúng quay lại thung lũng tên là Cova da Iria đó, vào cũng ngày 13 trong sáu tháng kế tiếp. Các trẻ nhận được nhiều sứ điệp và thị kiến từ Đức Mẹ và ngày 13 Tháng Mười “phép lạ mặt trời nhảy múa” đã được chứng kiến bởi một đám rất đông người, thậm chí được báo chí địa phương tường thuật lại nữa.
Những bức hình này cho chúng ta thấy, đàng sau những thị kiến có tính tiên tri Fatima, là các trẻ chăn chiên nhỏ bé.

Ngày 13 Tháng Năm 1917, ba trẻ chăn chiên là Lucia, Giaxinta và Phanxicô, được nhìn thấy một bà đẹp, và bà đẹp xin chúng quay lại thung lũng tên là Cova da Iria đó, vào cũng ngày 13 trong sáu tháng kế tiếp. Các trẻ nhận được nhiều sứ điệp và thị kiến từ Đức Mẹ và ngày 13 Tháng Mười “phép lạ mặt trời nhảy múa” đã được chứng kiến bởi một đám rất đông người, thậm chí được báo chí địa phương tường thuật lại nữa.

Nội dung của các thị kiến này được coi là có tính tiên tri, và nhiều người đã được thúc đẩy trở về cùng Chúa, nhờ việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria được làm mới lại, như các thị kiến đã cổ võ.

Dưới đây là một số bức hình hiếm về các trẻ này, những bức hình cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa ưa dùng những phận đời yếu đuối, hèn kém trong xã hội để thông truyền những sứ điệp của Người.

Ngày 13 Tháng Năm 1982: đức Gioan Phaolô II đã gặp chị Lucia trong chuyến viếng thăm của ngài đến thánh địa Fatima, Bồ Đào Nha.

Các chị em họ, Giaxinta Máttô và Lucia Santốt

Các thị nhân Giaxinta, Lucia và Phanxicô

Bé Giaxinta Máttô được một quý ông bế qua đám đông sau khi Đức Mẹ hiện ra. Fatima, 1917.

Các thị nhân Phanxicô, Lucia và Giaxinta

Bé Giaxinta

Các thị nhân Giaxinta, Lucia và Phanxicô

Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với ba trẻ Giaxinta, Lucia và Phanxicô năm 1917.

Bé Lucia, Phanxicô, Giaxinta

Ngày 13 Tháng Năm 1991: chị Lucia và đức Gioan Phaolô II, tại Fatima.

Bé Giaxinta, Lucia và Phanxicô

Đức Gioan Phaolô II gặp chị Maria Lucia (khi ấy đã là nữ tu dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm) ngày 13 Tháng Năm 2000, tại Fatima.

Bé Giaxinta

Các thị nhân Phanxicô, Lucia và Giaxinta

Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Nhóm Phiên dịch Mai Khôi
https://aleteia.org

Bài về chủ đề Hội hoạ-Nhiếp ảnh:

Bài từ Nhóm Phiên dịch Mai Khôi:
Về đầu trang