Thời "thực dân Pháp đô hộ nước ta", trong nhiệm kỳ 5 năm, một ông quan đã làm được gì?

Lạ là: nhân công hồi ấy chủ yếu bấy giờ là bản xứ, dân số nước ta khi đó chỉ mới trên 9 triệu người và trên 95% là mù chữ, trình độ lao động là "dân ngu khu đen". Chỉ một nhiệm kỳ 5 năm Ông Paul Doume đã điều hành làm từng đó công việc. Ngày nay ngoài nội lực chúng ta còn có thêm người bạn vàng Trung Hoa vĩ đại, với đội ngũ khoa học kỹ thuật phát triển, với số tiền vay đội vốn dự án lên gần cả chục nghìn tỷ đồng xây dụng mỗi một đoạn đường sắt 13,1 km, từ Cát Linh tới Hà Đông, khởi công từ năm 2008 đến nay (cuối năm 2019) trải qua 11 năm, gần hai nhiệm kỳ thủ tướng & 3 vị bộ trưởng GTVT đáng kính vẫn chưa hoàn thành. Lẽ nào thời đại của chúng ta thua một lão già thực dân người Pháp 117 năm về trước!? Source: fb.com/permalink.php?story_fbid=695334590988888&id=100015370597678 Trên là ảnh của vị quan "thực dân" và công trình cũ xưa, và dưới là công trình mới uốn cong khó hiểu như rồng bằng vốn vay "nước lạ"
Trong nhiệm kỳ 5 năm của mình, ông Paul Doumer — Toàn quyền Đông Dương (từ 1897 đến 1902) ông đã làm những việc sau đây:

▪ Xây dựng tuyến đường sắt xuyên Đông Dương nối với Vân Nam Trung Quốc.
▪ Xây dựng cầu sắt Long Biên nối hai bờ sông Hồng, cũng là cây cầu đẹp và dài nhất khu vục Đông Nam Á. (Bấy giờ và cầu mang tên ông đến 1954).
▪ Xây dựng cầu Việt Trì nối hai bờ sông Lô.
▪ Xây dựng cầu Quay Hải Phòng bắc qua sông Tam Bạc.
▪ Xây dựng cầu Hàm Rồng Thanh Hóa nối hai bờ sông Mã.
▪ Xây dựng cầu Trường Tiền nối hai bờ sông Hương.
▪ Xây dựng cầu Bình Lợi nối sông Sài Gòn.
Mở mang đường sá nối Nam Kỳ và Trung Kỳ.
▪ Chấp thuận đề xuất của ông Yersin và cho xây dựng thành phố Đà Lạt.
▪ Mở mang, xây dựng cảng Hải Phòng.
▪ Năm 1901 khởi công xây dựng Nhà Hát Lớn Hà Nội, một công trình văn hóa kiến trúc đặc sắc đến tận bây giờ vẫn chưa có nhà hát nào xứng tầm (trừ nhà hát Opera Thủ Thiêm vẫn còn nằm trên giấy)
▪ Đưa Hà Nội vào danh sách một trong những thành phố châu Á đầu tiên có điện...

Chúng ta hoàn toàn đồng ý và nhất trí với quan điểm của Đảng: Việc Pháp cho xây dựng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng ở Đông Dương không ngoài mục đích khai thác thuộc địa, vơ vét tài nguyên thiên nhiên của nước ta. Phục vụ chiến tranh, nhanh chóng điều quân đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta. Mở trường học là để đào tạo đội ngũ làm tay sai cho thực dân Pháp. Xây dựng các công trình văn hóa, sở thú vườn hoa là để phục vụ giới thượng lưu giàu có...

Nhưng lạ: nhân công chủ yếu bấy giờ là bản xứ, dân số nước ta khi đó chỉ mới trên 9 triệu người và trên 95% là mù chữ, trình độ lao động là "dân ngu khu đen". Chỉ một nhiệm kỳ 5 năm ông Paul Doume đã điều hành làm từng đó công việc. Ngày nay ngoài nội lực chúng ta còn có thêm người bạn vàng Trung Hoa vĩ đại, với đội ngũ khoa học kỹ thuật phát triển, với số tiền vay đội vốn dự án lên gần cả chục nghìn tỷ đồng xây dựng mỗi một đoạn đường sắt 13,1 km, từ Cát Linh tới Hà Đông, khởi công từ năm 2008 đến nay (cuối năm 2019) trải qua 11 năm, gần hai nhiệm kỳ thủ tướng & 3 vị bộ trưởng GTVT đáng kính vẫn chưa hoàn thành. Lẽ nào thời đại của chúng ta thua một lão già thực dân người Pháp 117 năm về trước!?

Trên là ảnh của vị quan "thực dân" và công trình cũ xưa, và dưới là công trình mới uốn cong khó hiểu như rồng bằng vốn vay "nước lạ"
Trên là ảnh của vị quan "thực dân" và một số "tàn tích mãi không hư", và dưới là công trình mới uốn cong khó hiểu bằng vốn vay "nước lạ", uốn mãi mà vẫn chưa xong...

Huỳnh Định Lượng

Bài về chủ đề Giả dối-Ảo tưởng:
Về đầu trang