We are not alone! Chúng ta không cô đơn!

Từ đầu năm tới giờ, các thành viên của Green Trees luôn bị Cục An Ninh Nội Địa câu lưu, tra hỏi, sách nhiễu vì lý do đã sản xuất bộ phim “Sợ”, một bộ phim nói về vai trò của Xã hội dân sự hiện tại với bối cảnh là thảm hoạ Formosa. Họ đã lập hồ sơ, lên chuyên án "điểm" để khép tội Green Trees nhận tiền của các tổ chức phản động nước ngoài, triển khai những dự án nhằm quấy rối, gây ảnh hưởng tới an ninh chính trị của Việt Nam. Thậm chí báo Quân Đội Nhân Dân còn chỉ đích danh Green Trees là một tổ chức phản động núp dưới chiêu bài “ Bảo vệ môi trường”. We are not alone! Chúng ta không cô đơn!
We are not alone! Chúng ta không cô đơn!

Từ đầu năm tới giờ, các thành viên của Green Trees luôn bị Cục An Ninh Nội Địa câu lưu, tra hỏi, sách nhiễu vì lý do đã sản xuất bộ phim “Sợ”, một bộ phim nói về vai trò của Xã hội dân sự hiện tại với bối cảnh là thảm hoạ Formosa.

Họ đã lập hồ sơ, lên chuyên án "điểm" để khép tội Green Trees nhận tiền của các tổ chức phản động nước ngoài, triển khai những dự án nhằm quấy rối, gây ảnh hưởng tới an ninh chính trị của Việt Nam.

Thậm chí báo Quân Đội Nhân Dân còn chỉ đích danh Green Trees là một tổ chức phản động núp dưới chiêu bài “ Bảo vệ môi trường”.

◈ ◈ ◈

Chúng tôi không đôi co vì biết rằng sự thật là sự thật!

Người dân Việt nam không ai còn tin vào những thông tin chụp mũ đầy cảm tính như vậy nữa.

Sự thật là bộ phim đã được sản xuất từ nguồn đóng góp của các thành viên Green Trees và những người Việt trong nước có lương tri cao đẹp.

Sự giúp đỡ của họ là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng tôi để tiếp tục những dự án hướng tới cộng đồng trong tương lai.

Và ngày hôm nay, chúng tôi lại được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh trong gió lạnh đầu mùa.

Một người từ tế đã ủng hộ Green Trees 20 triệu để hỗ trợ kinh phí làm phim.

Xin trân trọng cảm ơn anh!

Gree Trees

Bài về chủ đề Ngược đời-Vô lý:
Về đầu trang