Chế độ, thêm con đường tự diệt vong

TIN BÀI KHÁC

Một năm, 222 đứa học kém được nâng điểm vào đại học. Đấy mới chỉ là số bị phát hiện. Tất cả chúng đều thuộc loại “hồng phúc của dân tộc”. Sau khi học xong, chúng sẽ được cắt đặt, cơ cấu, nâng đỡ theo đúng quy trình để: chưa đến 30 tuổi bí thư đoàn cấp tỉnh,trưởng phòng; qua 30 tuổi, chưa đến 40 cấp giám đốc, phó giám đốc, thứ trưởng... thậm chí vào TW, QH và làm Bí thư tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Có một điều, dư luận chưa đặt vấn đề: tại sao những đứa dốt nát ấy, ngu xi ấy lại có thể là thủ khoa, có thể vượt qua được chương trình giáo dục đại học rất nghiệt ngã, khắt khe: y học, sư phạm, kỹ thuật quân sự... Chế độ, thêm con đường tự diệt vong
Chế độ, thêm con đường tự diệt vong

Một năm, 222 đứa học kém được nâng điểm vào đại học. Đấy mới chỉ là số bị phát hiện. Tất cả chúng đều thuộc loại “hồng phúc của dân tộc”. Sau khi học xong, chúng sẽ được cắt đặt, cơ cấu, nâng đỡ theo đúng quy trình để: chưa đến 30 tuổi bí thư đoàn cấp tỉnh,trưởng phòng; qua 30 tuổi, chưa đến 40 cấp giám đốc, phó giám đốc, thứ trưởng... thậm chí vào TW, QH và làm Bí thư tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Có một điều, dư luận chưa đặt vấn đề: tại sao những đứa dốt nát ấy, ngu xi ấy lại có thể là thủ khoa, có thể vượt qua được chương trình giáo dục đại học rất nghiệt ngã, khắt khe: y học, sư phạm, kỹ thuật quân sự...

222 đứa ngu dốt mới chỉ là một đường đi lên các vị trí lãnh đạo địa phương và quốc gia. Còn hai con đường nữa để đến cái đích đó: không đỗ đại học cho du học và mua bằng cấp ở các trường đại học vớ vẩn nước ngoài; không đỗ đại học xin làm bảo vệ, đánh máy, tạp vụ, sau vài năm đi học tại chức và ghế đã chờ sẵn.

Ai dám chắc rằng, các thái tử ngu dốt này, mươi, mười lăm năm nữa không chiếm đa số, có thể đa số tuyệt đối trong các cơ quan trọng nhất của quốc gia.

Đây là con đường tự diệt vong.

Trần Quang Vũ

Về đầu trang