Phỏng vấn… Khang Hy

Thưa bệ hạ, vì sao hôm nay công bố là bệ hạ sẽ chủ trì lễ tang của hoàng thúc Thân vương Tô Khắc Tất Cáp ạ? / Vì hôm nay triều hội BRI bên nhà Tập thiên tử đã xong, Thất vương gia đã ban sư hồi triều thì trẫm cho công bố được rồi. / Vì sao tờ Tuổi Trẻ ngày 25/04/2019 công bố là cuối tuần này bệ hạ sẽ thân chính lại nhưng sau đó phải sửa tựa bài báo lại ạ? / Đó là ngày Thất vương gia đi chầu Thiên triều, họ đang triều hội, trẫm không đi đã là thất lễ, ở nhà còn nói “Tau khoẻ mà, có chi mô” chẳng hoá ra trêu tức thiên triều. Nên báo Tuổi Trẻ nói sớm ra ý chỉ thì không sai, nhưng phải sửa bài vì không nên quá thất lễ. Phỏng vấn… Khang Hy Source: fb.com/An.Dan.Nguyen2010/posts/439542989939382
Nay rảnh, nhờ đại tá Lương Tuấn Anh phỏng vấn vua Khang Hy khi triều đình báo đã khoẻ lại.

Phỏng vấn… Khang Hy

Thưa bệ hạ, vì sao hôm nay công bố là bệ hạ sẽ chủ trì lễ tang của hoàng thúc Thân vương Tô Khắc Tất Cáp ạ?

🔴 Vì hôm nay triều hội BRI bên nhà Tập thiên tử đã xong, Thất vương gia đã ban sư hồi triều thì trẫm cho công bố được rồi.

Vì sao tờ Tuổi Trẻ ngày 25/04/2019 công bố là cuối tuần này bệ hạ sẽ thân chính lại nhưng sau đó phải sửa tựa bài báo lại ạ?

🔴 Đó là ngày Thất vương gia đi chầu Thiên triều, họ đang triều hội, trẫm không đi đã là thất lễ, ở nhà còn nói “Tau khoẻ mà, có chi mô” chẳng hoá ra trêu tức thiên triều. Nên báo Tuổi Trẻ nói sớm ra ý chỉ thì không sai, nhưng phải sửa bài vì không nên quá thất lễ.

Nghe Cô gái Đồ Long nói bệ hạ bị choáng khi đang ngồi với Sách Ngạch Đồ đại nhân, có đúng không, thưa bệ hạ?

🔴 Hãy chú ý, Cô gái Đồ Long lẫn bọn thái giám cấp thấp theo hầu đưa tin giống nhau là trẫm nói với Sách Ngạch Đồ đại nhân là bị choáng nhẹ. Sau đó tin tức phân làm hai hướng khác nhau. Ngay khi trẫm nói bị choáng nhẹ là Ngự tiền tổng quản Thị vệ Đa Long đã phong tỏa tin tức. Kể cả Sách Ngạch Đồ có biết cũng không dám nói ra. Còn bọn cung nữ, thái giám cấp thấp theo phò giá lại càng không thể biết về sau thế nào.

Nhưng Sách Ngạch Đồ tin là trẫm bị đậu mùa thật. Nên người của phủ Sách Ni tin như vậy nên Cô gái Đồ Long đưa tin ra.

Vậy về sau những tin tức từ phủ Sách Ni, thông qua Cô gái Đồ Long, đưa ra ngoài là bệ hạ bị liệt tay, hôn mê gì đó là ra sao, thưa bệ hạ?

🔴 Tin tức đưa ra từ phủ Sách Ni thông qua Sách Ngạch Đồ rồi đưa ra ngoài qua Cô gái Đồ Long và chú Hậu bán nước tăng lực là cùng một nguồn gốc. Nếu Sách Ngạch Đồ tin rằng trẫm bệnh nặng thì hai nguồn đó sẽ đưa tin y như vậy.

Hãy chú ý là về sau Cô gái Đồ Long tháo bài. Giúp Sách Ngạch Đồ đốt lên đống lửa thì cũng tốt thôi. Nhưng để Đống lửa cháy to quá thì tác dụng ngược, bá tánh cho là trẫm băng hà luôn thì nguy to. Thực tế là có lúc Đống lửa đã mất kiểm soát. Trẫm phải dùng Sông Chè dập bớt đống lửa của Hương Chè.

Thân vương Sách Ni, cha của Sách Ngạch Đồ có biết việc hoàng thượng bệnh ra sao không thưa bệ hạ?

🔴 Dĩ nhiên thân vương Sách Ni có biết thì cũng phải im lặng. Thân vương Sách Ni theo triều đình từ nhỏ, tuân thủ kỷ luật phát ngôn là điều cần thiết. Biết hay không biết cũng không thể nói. Sách Ngạch Đồ, Cô gái Đồ Long, chú Hậu bán nước tăng lực, bà bán cháo... chỉ được biết những gì mà Tổng quản thị vệ nội cung là Đa Long cho biết.

Nên về sau khi đống lửa đã nhỏ lại, cái chung giữa 4 nguồn này là đều nói Trẫm ổn và qua được hết triều hội này. Có cái chung đó là vì tất cả đều xuất phát từ Đa Long.

Như vậy việc bệ hạ bệnh tai biến nhẹ là có thật?

🔴 Trẫm bị đậu mùa chứ không phải bị tai biến. Vấn đề không phải là Trẫm bệnh thật hay giả, mà là thiên hạ và Tập thiên tử đã nghĩ là Trẫm bệnh thật vì trẫm có tuổi rồi, có bệnh thời khí thì âu cũng là cái liễn.

Câu cuối cùng, vì sao triều hội nguyên lão vừa rồi, bệ hạ bắt tay Duệ thân vương, hoàng thúc Đa Nhĩ Cổn mà không bắt tay Sách Ni.

🔴 Không bắt tay Sách Ni để khi tin trẫm bệnh ở nhà Sách Ni loan ra, người ta nghĩ trẫm bất hoà với Sách Ni.

Tạ ơn bệ hạ.

Đại tá Lương Tuấn Anh.

Hữu Quang Minh
Về đầu trang