Tết âm lịch không phải là “Tết Tàu” - Yêu Chúa

Nóng

Tết âm lịch không phải là “Tết Tàu”

Hệ thống lịch dựa trên chu kỳ mặt trăng (âm lịch) không phải ra đời từ Trung Hoa như nhiều người tưởng bở. Di chỉ về bộ lịch mặt trăng xưa nhứt được xác nhận là đã 10.000 năm tuổi và nằm ở Tô Cách Lan (Scotland). Người Ai Cập, người Do Thái... cũng dùng âm lịch từ khuya lận, vào thời cổ đại.

Cái chuyện người Tàu chế tác ra âm lịch được cho là đi “chôm” từ nước khác. Nếu thời nay, có thể kiện Tàu đi ăn cắp sở hữu trí tuệ của người khác (nhưng... cho dù có kiện cũng oải với Bắc Kinh lắm đa, họ quen thói làm lơ, mặt lạnh như tiền, không thấy sao?).

Coi, bên Tàu ưng tôn vinh tứ linh là “Long, Lân, Quy, Phụng”. Nếu gọi âm lịch là của họ, vậy tại sao họ không đưa cả 4 thú linh vô 12 con giáp cho nó rỡ ràng? Chỉ có mỗi “Long”, mà vị trí của “Long” cũng không được tôn lên vị trí thứ nhứt của “Chuột”, lạ không?
Tết âm lịch không phải là “Tết Tàu”
(Lunar Year: YES / Chinese Year: NO)

Tết âm lịch không phải là “Tết Tàu”

Vì sao “Chuột” mở đầu, còn “Heo” khép lại vòng tròn 12 con giáp?

- Hệ thống lịch dựa trên chu kỳ mặt trăng (âm lịch) không phải ra đời từ Trung Hoa như nhiều người tưởng bở. Di chỉ về bộ lịch mặt trăng xưa nhứt được xác nhận là đã 10.000 năm tuổi và nằm ở Tô Cách Lan (Scotland). Người Ai Cập, người Do Thái... cũng dùng âm lịch từ khuya lận, vào thời cổ đại.

Cái chuyện người Tàu chế tác ra âm lịch được cho là đi “chôm” từ nước khác. Nếu thời nay, có thể kiện Tàu đi ăn cắp sở hữu trí tuệ của người khác (nhưng... cho dù có kiện cũng oải với Bắc Kinh lắm đa, họ quen thói làm lơ, mặt lạnh như tiền, không thấy sao?).

- Coi, bên Tàu ưng tôn vinh tứ linh là “Long, Lân, Quy, Phụng”. Nếu gọi âm lịch là của họ, vậy tại sao họ không đưa cả 4 thú linh vô 12 con giáp cho nó rỡ ràng? Chỉ có mỗi “Long”, mà vị trí của “Long” cũng không được tôn lên vị trí thứ nhứt của “Chuột”, lạ không?

◪ Bạn có biết: Văn hóa cổ Ấn Độ xem anh Chuột là sứ giả của thần linh, đi về giữa hai thế giới âm dương.

◪ Còn em Heo? Nền văn minh Sunda của Đông Nam Á được xác nhận là nơi cổ xưa nhứt dùng Heo làm vật linh để cúng tế thần thánh và người qua đời.

Sự có mặt của Chuột mở đầu 12 con giáp, và Heo khép lại vòng tròn 12 con giáp là kết quả giao thoa của nền văn minh Đông Nam Á với nền văn minh Ấn Độ.

P.S. (của Nguyễn Chương): Cũng nên nhớ về nguồn gốc Đông Nam Á của người Việt chúng ta. Chỉ vì ngàn năm Bắc thuộc nên bị kẻ thống trị tẩy não - cả ngàn năm, mười thế kỷ dài dằng dặc chớ ít gì, tẩy não tới mức... “nhập nội” cái suy nghĩ cho rằng người Việt có dây mơ rễ má với những sắc dân bên Tàu. Để rồi các thế hệ người Việt sau này tưởng mình chỉ mang nguồn gốc duy nhứt từ “Đông Á” tràn xuống đồng bằng sông Hồng, mà quên khuấy đi một nguồn cội khác nữa là nguồn cội bản địa Đông Nam Á).

Bao Quoc Tran
Bài về chủ đề Giả dối-Ảo tưởng: