Cuộc chiến 1979: Nạn kiều Amie Mui Lee bị “hắt hủi cả đời”

Câu chuyện của người phụ nữ gốc Hoa sinh ra ở Quảng Ninh và rời Việt Nam trong làn sóng nạn kiều 1978. Vượt biên Trung Quốc, sang Hong Kong rồi qua Anh Quốc tỵ nạn, chị Amie bị xa lánh và kỳ thị ở nhiều nơi chị đến. Trải nghiệm cơ cực giúp chị trở nên mạnh mẽ hơn, và giờ đây chị chấp nhận quá khứ và dám sống thật với mình. Hàng năm, chị gây quỹ từ thiện để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em khó khăn ở Việt Nam, nơi chị coi là quê hương.
Câu chuyện của người phụ nữ gốc Hoa sinh ra ở Quảng Ninh và rời Việt Nam trong làn sóng nạn kiều 1978. Vượt biên Trung Quốc, sang Hong Kong rồi qua Anh Quốc tỵ nạn, chị Amie bị xa lánh và kỳ thị ở nhiều nơi chị đến.

Trải nghiệm cơ cực giúp chị trở nên mạnh mẽ hơn, và giờ đây chị chấp nhận quá khứ và dám sống thật với mình. Hàng năm, chị gây quỹ từ thiện để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em khó khăn ở Việt Nam, nơi chị coi là quê hương.


Bài về chủ đề Chiến tranh-Quân sự:
Về đầu trang