Khoảnh khắc trở lại của thánh Phaolô như được mô tả trong hội hoạ

Khi nghĩ đến cuộc hoán cải của ông Sa-un, từ một kẻ bách hại các Kitô hữu trở thành Phaolô, một vị thánh, một nhà truyền giáo vĩ đại, chúng ta thường hình dung ra hình ảnh: ông Sa-un bị ngã ngựa vì bị một luồng sáng chiếu vào – đấy là do bởi bức họa nổi tiếng của Caravaggio, “Thánh Phaolô hoán cải”.

Khi mô tả cảnh tượng này, Caravaggio và các hoạ sỹ khác, đã vận dụng óc phóng khoáng trong sáng tạo nghệ thuật, để dùng tới một hình ảnh ấn tượng như thế, vì không có chỗ nào trong Kinh thánh nói rằng, thánh Phaolô đang cỡi ngựa tới Đamát thì bị mù.

Kinh thánh chỉ cho chúng ta biết rằng, khi ông trên đường lùng bắt “những người theo Đạo” để “bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem” thì ông đã thấy một luồng ánh sáng (Cv 9).
The Conversion of Saint Paul, Luca Giordano, c. 1690,Musée des Beaux-Arts de Nancy
Cuộc hoán cải nhanh gọn của ông Sa-un từ một kẻ bách hại các Kitô hữu trở thành Phaolô một vị thánh, một nhà truyền giáo vĩ đại, đã được nhiều danh hoạ mô tả lại.

Caravaggio (1571–1610), The Conversion of Saint Paul, 1600, Odescalchi Balbi Collection, Rome

Khi nghĩ đến cuộc hoán cải của ông Sa-un, từ một kẻ bách hại các Kitô hữu trở thành Phaolô, một vị thánh, một nhà truyền giáo vĩ đại, chúng ta thường hình dung ra hình ảnh: ông Sa-un bị ngã ngựa vì bị một luồng sáng chiếu vào – đấy là do bởi bức họa nổi tiếng của Caravaggio, “Thánh Phaolô hoán cải”.

Khi mô tả cảnh tượng này, Caravaggio và các hoạ sỹ khác, đã vận dụng óc phóng khoáng trong sáng tạo nghệ thuật, để dùng tới một hình ảnh ấn tượng như thế, vì không có chỗ nào trong Kinh thánh nói rằng, thánh Phaolô đang cỡi ngựa tới Đamát thì bị mù.

Kinh thánh chỉ cho chúng ta biết rằng, khi ông trên đường lùng bắt “những người theo Đạo” để “bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem” thì ông đã thấy một luồng ánh sáng (Cv 9):
Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?”

Người đáp: “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.”

Những bức hình dưới đây sẽ giúp bạn hình dung giây phút hoán cải của ông Phaolô đã được mô tả thế nào trong hội hoạ.

1. Caravaggio (1571–1610), The Conversion of Saint Paul, 1600, Odescalchi Balbi Collection, Rome

Caravaggio (1571–1610), The Conversion of Saint Paul, 1600, Odescalchi Balbi Collection, Rome

2. Conversion on the Way to Damascus (1601), by Caravaggio, Santa Maria del Popolo, Rome

Conversion on the Way to Damascus (1601), by Caravaggio, Santa Maria del Popolo, Rome

3. The Conversion of Saint Paul Bartolome Esteban Murillo, 1675-1682, Museo del Prado

The Conversion of Saint Paul Bartolome Esteban Murillo, 1675-1682, Museo del Prado

4. The Conversion of Saul, fresco by Michelangelo, 1542–1545, Cappella Paolina, Vatican Palace, Vatican City

The Conversion of Saul, fresco by Michelangelo, 1542–1545, Cappella Paolina, Vatican Palace, Vatican City

5. The Conversion of Saint Paul, Luca Giordano, c. 1690,Musée des Beaux-Arts de Nancy

The Conversion of Saint Paul, Luca Giordano, c. 1690,Musée des Beaux-Arts de Nancy

6. Conversion of Saul, Guido Reni, Escorial

Conversion of Saul, Guido Reni, Escorial

7. The Conversion of Saint Paul, Benvenuto Tisi (1481-1559), Yale University

The Conversion of Saint Paul, Benvenuto Tisi (1481-1559), Yale University

8. The Conversion of Saint Paul, Francesco Mazzola, 1528, Kunsthistorisches Museum, Vienna

The Conversion of Saint Paul, Francesco Mazzola, 1528, Kunsthistorisches Museum, Vienna

9. The Conversion of Saul, Lucas Cranach the Younger (1515-1586); Germanisches Nationalmuseum

The Conversion of Saul, Lucas Cranach the Younger (1515-1586); Germanisches Nationalmuseum

Zelda Caldwell
Chuyển ngữ: Nhóm phiên dịch Mai Khôi
https://aleteia.org

Bài về chủ đề Hội hoạ-Nhiếp ảnh:
Về đầu trang