Trả đũa Canada vụ Huawei: TQ tiếp tục bắt giữ doanh nhân Michael Spavor người Canada

Trả đũa Canada vụ Huawei: TQ tiếp tục bắt giữ doanh nhân Michael Spavor người Canada. Doanh nhân Michael Spavor người Canada là một nhân vật khá đặc biệt, lưu trú tại Trung Quốc... Trả đũa Canada vụ Huawei: TQ tiếp tục bắt giữ doanh nhân Michael Spavor người Canada. Doanh nhân Michael Spavor người Canada là một nhân vật khá đặc biệt, lưu trú tại Trung Quốc... Trả đũa Canada vụ Huawei: TQ tiếp tục bắt giữ doanh nhân Michael Spavor người Canada. Doanh nhân Michael Spavor người Canada là một nhân vật khá đặc biệt, lưu trú tại Trung Quốc...

Trương Quốc Huy
🔥 Bắt hết, hốt hết!

Doanh nhân Michael Spavor, người Canada.

Tập bắt thêm công dân Canada, dằn mặt cả Canada, Mỹ lẫn Triều Tiên. Chắc là để dồn ép Canada phải trả tự do ngay lập tức cho công chúa Hoa Vi để cô này về Trung Quốc trước khi việc Mỹ dẫn độ được đặt ra.

Đồng thời kèm thêm “quà khuyến mãi” là cảnh cáo khéo Triều Tiên trước khi Kim Jong Un đi Mỹ gặp Trump.

Bộ phim “giải cứu binh nhì Hoa Vi” ngày càng nóng!

H.M.
Về đầu trang