Linh mục, tu sỹ đồng tính không sống độc thân được, thì họ nên ra đi, ĐTC nói

Giáo hội Công giáo đã khá chậm trễ trong việc nhìn nhận ra, có những người đồng tính nam trong hàng ngũ linh mục, đấy cũng là lý do mà các vị hữu trách phải quan tâm đến việc trợ giúp các ứng sinh đồng tính trong bước chuẩn bị cho một đời sống độc thân hoặc là phải ra khỏi chủng viện, ĐTC Phanxicô nói. “Đồng tính là một vấn đề rất nghiêm trọng, và nó cần được biện biệt một cách đầy đủ ngay từ đầu với các ứng sinh, rơi vào trường hợp này. Chúng ta cần phải khắt khe,” ĐTC nói với linh mục Fernando Prado, giám đốc nhà xuất bản Claretian, trong một cuộc phỏng vấn đã được in thành sách, cuốn sách có tựa là “The Strength of Vocation: Consecrated Life Today.” Lm. Fernando Prado, giám đốc NXB Claretian và ĐTC Phanxicô
Giáo hội Công giáo đã khá chậm trễ trong việc nhìn nhận ra, có những người đồng tính nam trong hàng ngũ linh mục, đấy cũng là lý do mà các vị hữu trách phải quan tâm đến việc trợ giúp các ứng sinh đồng tính trong bước chuẩn bị cho một đời sống độc thân hoặc là phải ra khỏi chủng viện, ĐTC Phanxicô nói.

Lm. Fernando Prado, giám đốc NXB Claretian và ĐTC Phanxicô
Lm. Fernando Prado (bìa phải), giám đốc NXB Claretian và ĐTC Phanxicô

“Đồng tính là một vấn đề rất nghiêm trọng, và nó cần được biện biệt một cách đầy đủ ngay từ đầu với các ứng sinh, rơi vào trường hợp này. Chúng ta cần phải khắt khe,” ĐTC nói với linh mục Fernando Prado, giám đốc nhà xuất bản Claretian, trong một cuộc phỏng vấn đã được in thành sách, cuốn sách có tựa là “The Strength of Vocation: Consecrated Life Today.”

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện hồi Tháng Tám, giữa ĐTC với linh mục Prado, và nhiều trích đoạn từ cuộc phỏng vấn đó đã xuất hiện trên nhiều tờ báo hôm 01 Tháng Mười Hai, trước khi cuốn sách được phát hành.

Năm 2013, ĐTC Phanxicô đã nói với các phóng viên rằng, “Nếu một người đồng tính, và tìm kiếm Thiên Chúa, đồng thời có thiện ý, thì tôi là ai mà dám xét đoán anh ấy?”

Một số kênh truyền thông đã đánh giá là có sự mâu thuẫn giữa những lời này với những lời mà ĐTC Phanxicô nói với linh mục Prado, bất chấp việc, ĐTC Phanxicô đã xác định rõ ràng rằng, điều ngài đề cập đến trong cuộc phỏng vấn mới đây, là hành vi đồng tính giữa các linh mục và tu sĩ, những người đã khấn khiết tịnh và độc thân.

ĐTC khẳng định: “Trong đời sống tu trì hoặc linh mục, không có chỗ cho sự lệch lạc như thế. Bởi vậy, Giáo hội khuyến cáo những ai dính dấp quá nặng vào khuynh hướng này, họ không được chấp nhận để lãnh nhận các thừa tác vụ hoặc đời sống tu trì.”

“Các linh mục hay nam nữ tu sĩ đồng tính cần được khích lệ để sống trọn vẹn đời sống độc thân, và đặc biệt, phải sống có trách nhiệm hết sức, qua những nỗ lực để không gây ra những bê bối trong các cộng đoàn của mình, hoặc cho Dân thánh của Thiên Chúa bằng một lối sống hai mặt,” ĐTC khẳng định. “Tốt hơn là họ rời bỏ thừa tác vụ hay đời tu thay vì sống giả dối hai mặt.”

ĐTC Phanxicô nói với linh mục Prado rằng, ngày hôm nay “trong các xã hội của chúng ta, đồng tính có vẻ đã trở thành mốt, và một cách nào đó, não trạng này đã ảnh hưởng đến đời sống Giáo hội.”

ĐTC nói, chương trình đào tạo của các chủng viện và dòng tu, cần phải được cập nhật để đối diện với vấn đề này một cách nghiêm cẩn, giúp các chủng sinh và thỉnh sinh (ứng sinh tu trì) hiểu biết được chính bản thân họ cùng những đòi buộc của đời sống độc thân, nuôi dưỡng sự trưởng thành, và giúp biện biệt xem một ứng sinh đã sẵn sàng và có khả năng sống đời độc thân hay không.

Chuyển ngữ: Nhóm phiên dịch Mai Khôi
The Catholic Spirit

Bài về chủ đề Chuyển ngữ (Nhóm phiên dịch Mai Khôi):
Về đầu trang