Sự đời

Nhiều người đang “chờ đợi dù đã biết trước” là tướng Hoá và Vĩnh sẽ khai ra ai phía trên nữa dính dáng vào vụ đánh bạc ngàn tỷ. / Nhớ hồi trước khi bắt Vũ Nhôm, người ta lôi ông Nguyễn Bá Thanh ra đấu tố, nghe cứ như ông là tội đồ đáng phải lăng trì tùng xẻo. Thế nhưng trước đó khi thăng chức cho ông ra trung ương và lúc ông chết, đảng dành cho ông hàng ngàn lời có cánh. / Nào là không ai cương trực công chính như Bá Thanh, xứng đáng là Trưởng ban Nội chính Trung ương... Source: fb.com/An.Dan.Nguyen2010/posts/366576703902678
Ác đồ Nguyễn Bá Thanh
Nhiều người đang “chờ đợi dù đã biết trước” là tướng Hoá và Vĩnh sẽ khai ra ai phía trên nữa dính dáng vào vụ đánh bạc ngàn tỷ.

Nhớ hồi trước khi bắt Vũ Nhôm, người ta lôi ông Nguyễn Bá Thanh ra đấu tố, nghe cứ như ông là tội đồ đáng phải lăng trì tùng xẻo. Thế nhưng trước đó khi thăng chức cho ông ra trung ương và lúc ông chết, đảng dành cho ông hàng ngàn lời có cánh.

Nào là không ai cương trực công chính như Bá Thanh, xứng đáng là Trưởng ban Nội chính Trung ương...

Ác đồ Nguyễn Bá Thanh
Ác đồ Trần Đại Quang
Dù là Bá Thanh hay Đại Quang thì cũng vậy thôi… chết là đã quá muộn để họ làm “người tử tế”, mà có muốn thì “đồng chí” (đồng bọn) của họ cũng không cho họ làm điều đó!

Tướng Hoá và Vĩnh dù không khai hay khai thì cũng sẽ có các cái loa ám chỉ hoặc nói thẳng là ông Trần Đại Quang đứng sau hai tướng này. Kịch bản Nguyễn Bá Thanh sẽ được lặp lại. Rồi cũng thế, lúc ông Quang ngồi vào ghế Chủ tịch nước và lúc ông chết cũng là hàng ngàn lời có cánh từ đảng đưa ra.

Mà vụ đánh bạc này đã không có tội đưa hối lộ thì làm gì có ai nhận hối lộ. Có sai thì cũng là do vì tập thể, vì dân vì nước mà thôi.

Bất kể phe phái nào, thì các ông đó cũng là người của đảng. Lúc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược thì đảng nói nhân dân cứ tin vào sự lựa chọn anh minh trải qua nghìn mắt nghìn tai sàng lọc của đảng. Chừng muốn hạ bệ nhau thì cũng đảng nói họ tồi tệ đáng chết hàng vạn lần.

Thường thì thiên hạ không ai coi trọng những kẻ ra giữa chợ nói xấu người nhà của mình, dù lúc họ nghe thì cũng hoan hô cho mình kể tiếp.

Người chết thì lúc nào mà không có tội. Gán cho tội gì mà chả được.

H.M.
Về đầu trang