“Mày cần đất hay cần mạng?”

TIN BÀI KHÁC

Cần đất và giữ đất không chỉ đơn giản là giữ khối tài sản thuộc quyền sở hữu, đất là di sản của ông cha để lại cho cháu con, là nơi dựng lên những mái ấm gia đình- nơi chở che và nương náu. Nên với mỗi người, mảnh đất tổ tiên mà mình đang sống sẽ gắn bó như máu thịt vậy! Với mỗi quốc gia, đất đai còn thể hiện ý nghĩa về mặt chính trị, vốn đất đai mà mỗi quốc gia có được thể hiện sức mạnh của quốc gia đó, ranh giới quốc gia là sự khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của mỗi nước. Vậy nên bao nhiêu thế hệ cha ông đã đánh đổi cả máu xương của mình cho công cuộc gìn giữ và mở rộng từng tấc đất, để lại cho những thế hệ sau một tài sản vô giá như hôm nay. Source: fb.com/permalink.php?story_fbid=729499660760536&id=100011015268993 “Mày cần đất hay cần mạng?”
“Mày cần đất hay cần mạng?”

“Mày cần đất hay cần mạng?” — một dạng câu hỏi lựa chọn mà những kẻ cướp hay dùng để uy hiếp đối phương. Đây lại chính là câu nói của CAND dưới chế độ CSVN với chính đồng bào mình...

- Tôi cần đất! Nếu có ai hỏi tôi câu đó thì tôi sẽ trả lời vậy! Và tôi tin rất nhiều những người Việt Nam yêu nước cũng sẽ trả lời như thế. Bà con Thủ Thiêm cần đất, cả dân tộc này cần đất.

Đất đai là một tài nguyên thiên nhiên quý giá của mỗi quốc gia và nó cũng là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi con người và bao sinh vật khác.

Cần đất và giữ đất không chỉ đơn giản là giữ khối tài sản thuộc quyền sở hữu, đất là di sản của ông cha để lại cho cháu con, là nơi dựng lên những mái ấm gia đình- nơi chở che và nương náu. Nên với mỗi người, mảnh đất tổ tiên mà mình đang sống sẽ gắn bó như máu thịt vậy!

Với mỗi quốc gia, đất đai còn thể hiện ý nghĩa về mặt chính trị, vốn đất đai mà mỗi quốc gia có được thể hiện sức mạnh của quốc gia đó, ranh giới quốc gia là sự khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của mỗi nước. Vậy nên bao nhiêu thế hệ cha ông đã đánh đổi cả máu xương của mình cho công cuộc gìn giữ và mở rộng từng tấc đất, để lại cho những thế hệ sau một tài sản vô giá như hôm nay.

Vậy mà có một nhóm người họ nhân danh nhân dân, đang đè đầu cưỡi cổ lên nhân dân, cướp đất cướp nhà của dân để mưu lợi cho mình, không chỉ vậy, chúng còn bán từng tấc đất thấm đẫm bao nhiêu mồ hôi, xương máu và nước mắt của cha ông cho giặc để lấy tiền bỏ túi. Những kẻ đó mang hình dạng người mà tâm địa khác gì quỷ dữ, bởi chúng quen sống bằng ăn cướp, bởi chúng chỉ nghĩ tới lợi ích bản thân mà quên đi truyền thống, quên đi đạo đức, nghĩa tình... chúng coi sinh mạng và quyền lợi của bản thân lên trên tất cả! Với những kẻ đó đâu tồn tại khái niệm đúng về tổ quốc về quê hương! Và ngay cả nhân cách của một con người còn không trọn vẹn. Lấy tư duy đó nên mới thốt ra được những câu hỏi như vậy. Người dân Việt Nam thì không! Họ không thể chấp nhận để mất đi mảnh đất của tổ tiên mình, họ không thể để những kẻ lộng quyền trắng trợn cướp đi xương máu ông cha.

Và để giữ đất, giữ vững chủ quyền quốc gia thì cả dân tộc này khi cần họ sẵn sàng đứng dậy, sẵn sàng hy sinh sự sống của chính mình để bảo vệ và gìn giữ. Những kẻ cầm quyền thật sai lầm khi cố tình không hiểu được rằng khi cố tình đi ngược lòng dân chính là tự sát...

T.D.

To Top