Cả nhà ơi, định nghĩa giùm từ chuyên gia với! - Yêu Chúa

Nóng

Cả nhà ơi, định nghĩa giùm từ chuyên gia với!

Ngày trước, cách đây 10 năm rồi, nói chuyện với một tay diễn giả — hắn bày cho cách làm thị trường thế này nhé: xây dựng thương hiệu ở ngoài Bắc (hà lội đó) trước — vì dân mê tín (tức là u mê, ngu muội, thiếu thông tin đó), đã đặt niềm tin thì tin sống tin chết, dễ lừa hơn vì thích hình thức; / sử dụng báo chí, mua chả khó; mà dân Bắc thì phần lớn đọc báo đảng; / sử dụng phụ nữ — họ cả tin, ngây thơ, yếu đuối, có nhận ra bị lừa cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, không bao giờ dám phản kháng, phản bội; phụ nữ dễ lợi dụng, bởi vì dễ bị gọi ra ham muốn hay nỗi sợ… Source: fb.com/ngohuyenpsy/posts/10216094039331187
Cả nhà ơi, định nghĩa giùm từ chuyên gia với!
Cả nhà ơi, định nghĩa giùm từ chuyên gia với!

Cả nhà ơi, định nghĩa giùm từ chuyên gia với!

Cả nhà ơi, định nghĩa giùm từ chuyên gia với!

Ví dụ như anh chuyên gia tình cảm Tuấn Lê ở trong ảnh nè. Mà lạ nhỉ, chuyên gia thì có sức hút lắm hay sao í, nhìn những hình ảnh toàn chụp với phụ nữ và post khắp tường nhà ảnh thì thấy “nể phục”.

Ngày trước, cách đây 10 năm rồi, nói chuyện với một tay diễn giả — hắn bày cho cách làm thị trường thế này nhé:

👉 xây dựng thương hiệu ở ngoài Bắc (hà lội đó) trước — vì dân mê tín (tức là u mê, ngu muội, thiếu thông tin đó), đã đặt niềm tin thì tin sống tin chết, dễ lừa hơn vì thích hình thức;

👉 sử dụng báo chí, mua chả khó; mà dân Bắc thì phần lớn đọc báo đảng;

👉 sử dụng phụ nữ — họ cả tin, ngây thơ, yếu đuối, có nhận ra bị lừa cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, không bao giờ dám phản kháng, phản bội; phụ nữ dễ lợi dụng, bởi vì dễ bị gọi ra ham muốn hay nỗi sợ;

👉 sử dụng triệt để mấy tay quan chức — vừa ngu vừa thích được nịnh, háo danh quảng cáo cho;

👉 xây dựng các hạt nhân xung quanh — và tạo ra sự khan hiếm; những hạt nhân đó là đệ ruột vì đã được thuần hóa — chỉ có đi tuyên truyền và khiến cho mọi người khao khát; khao khát tăng lên — hàng cung cấp lại hiếm — chỉ có 1 chuyên gia — thì đương nhiên phải nhiều tiền mới mua được hàng rồi;

👉 nhớ đừng phát biểu gì liên quan đến chính trị, chỉ có khen quang vinh muôn năm thôi;

👉 rồi đánh vào thị trường Miền Nam — thị trường này mới là nhiều tiền, nhưng phải có thương hiệu đã;

Diễn giả này chắc kiêm luôn chuyên gia nhân học nhỉ! Mà nghĩ nó coi thường mọi đối tượng nhỉ, con người với tay này chỉ là công cụ để hắn sử dụng thôi nhỉ — lạnh thật!

Thật là cái thời thổ tả!

Ngô Thị Thu Huyền
Bài về chủ đề Thủ đoạn: