Tự hào, Nhà Xuất Bản Tri Thức

Tôi lấy làm... thích thú, vì một ông giáo sư tóc muối tiêu đi nghe một ông giáo sư đầu cũng sắp muối tiêu, mà lại vẫn muốn ghi từng lời... cái sự ham học của người trí thức là vậy, không bao giờ ngưng nghỉ. / Nhưng không chỉ ham học hỏi, ông còn là người luôn tiên phong cho các xu hướng phổ biến tri thức, gầy dựng và giúp đỡ các bạn trẻ tiếp tục con đường khoa học, tìm tòi, nghiên cứu và đặc biệt, dưới cương vị của một nhà khoa học, ông luôn lên tiếng kêu gọi Tự Do Học Thuật, Tự Trị Đại Học...vv... để giúp các nhà khoa học có được môi trường tốt nhất để phát triển, cũng chỉ nhằm mục tiêu phát triển đất nước. Source: fb.com/nganha.tran.35/posts/10156160295592144
Tự hào, Nhà Xuất Bản Tri Thức
Tự hào, Nhà Xuất Bản Tri Thức

Giáo sư Chu Hảo là một người “Yêu sự thông thái” thật sự. Bởi xuất phát từ tình yêu đó, ông đã đứng ra thành lập Nhà Xuất Bản Tri Thức.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp ông ở Hà Nội, cách đây khoảng 10 năm, lúc đó còn có thêm các bậc tiền bối khác ở Viện IDS mà ông cũng là một thành viên. Ông được coi là “trẻ” so với các bậc tiền bối khác như GS Hoàng Tụy, GS Tương Lai, nhà thơ Trần Việt Phương, nhà văn Nguyên Ngọc...

Có lẽ vì vậy mà ông lúc nào cũng toát ra vẻ nhiệt tình, năng nổ, xông xáo với cái đầu lúc nào cũng đầy ý tưởng.

Trong một buổi nói chuyện của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn về triết học ở Hà Nội với nhiều giới, đặc biệt là giới trẻ, ông là người đến sớm nhất, ngồi hàng ghế đầu, nghe rất chăm chú. Lúc ra về ông còn nhắn tôi nhớ gởi cho ông cái file ghi âm: “Ngân Hà cố gắng ghi lại từng lời nhé, hay lắm!”.

Tôi lấy làm... thích thú, vì một ông giáo sư tóc muối tiêu đi nghe một ông giáo sư đầu cũng sắp muối tiêu, mà lại vẫn muốn ghi từng lời... cái sự ham học của người trí thức là vậy, không bao giờ ngưng nghỉ.

Nhưng không chỉ ham học hỏi, ông còn là người luôn tiên phong cho các xu hướng phổ biến tri thức, gầy dựng và giúp đỡ các bạn trẻ tiếp tục con đường khoa học, tìm tòi, nghiên cứu và đặc biệt, dưới cương vị của một nhà khoa học, ông luôn lên tiếng kêu gọi Tự Do Học Thuật, Tự Trị Đại Học...vv... để giúp các nhà khoa học có được môi trường tốt nhất để phát triển, cũng chỉ nhằm mục tiêu phát triển đất nước.

Như vậy, có thể nói, ông không chỉ vì cái sự ham học của mình, tinh thần yêu mến và muốn phổ biến tri thức xuất phát từ mong muốn của bản thân, mà chính là ông luôn nghĩ đến tương lai và vận mệnh của đất nước.

Vì vậy mà ông cũng đã đảm nhận làm Phó chủ tịch Quỹ Phan Châu Trinh với tinh thần: Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh.

Với tôi, một chí sĩ như ông, luôn ở cùng với nhân dân, nghĩ đến tương lai của đất nước, thật đáng trân trọng.

Xin tri ân Giáo sư Chu Hảo và chúc ông luôn an nhiên, tự tại với những đóng góp to lớn cho công cuộc cải cách canh tân đất nước ròng rã nhiều năm nay.

Trần Ngân Hà
Về đầu trang