Kháng chiến Mỹ - Yêu Chúa

Nóng

Kháng chiến Mỹ

Hoa Kỳ trở nên một cường quốc vì sự may mắn thiên thời địa lợi mà tạo hoá đã ban cho và nhờ có lãnh đạo tốt biết đặt quyền lợi của đất nước và người dân trên hết. Biết bỏ tiền ra mua chớ hổng bán nước. Biết lựa chọn đồng minh Pháp để dứt điểm sự đô hộ của đế quốc Anh. Cả 2 đế quốc Pháp và Anh một thời làm chủ nhân ông USA bi giờ trở thành đồng minh ngoan hiền của Hiệp Chủng Quốc. Source: fb.com/US07927/posts/1093775517458797
Trận hải chiến giữa Hải Quân Pháp và Hải Quân Anh ngoài khơi Maryland. Pháp không cho quân Anh tiến vào đất liền nơi quân kháng chiến Mỹ chiếm giữ.
Việt Cộng thường tự hào hão: “Nếu không có bác Minh Râu thì làm sao có Việt Nam ngày hôm nay”.

Nhưng nhiều người đã sai lầm tưởng: “Hổng có mẫu quốc Anh thì làm sao có nước Huê Kỳ trên cõi đời ô trọc này”.

Thiệt ra, mặc dù đợt di dân đầu tiên đến miền đất hứa America là những công dân Anh. Và vị Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ là George Washington gốc người Anh, vốn xuất thân là một Đại Tá trong quân đội thuộc địa Anh, nhận lịnh trực tiếp từ Thống Đốc tiểu bang Virginia là một quan lớn do Vua Anh là George III bổ nhiệm.

Đại Tá “phản động” George Washington về sau theo quân kháng chiến (Rebel) chống lại chính phủ thuộc địa Anh vì vấn đề sưu cao thuế nặng. Lúc đó chưa có danh xưng “người Mỹ” (American). Và vì quá mưu lược đem nhiều chiến thắng oanh liệt về cho phe kháng chiến nên George Washington được vinh thăng lên cấp Tướng.

Có thể nói một câu xanh dờn: “Nếu không có nước Pháp thì làm sao có nước Mỹ ngày hôm nay”.

Trong cuộc kháng chiến dành độc lập từ tay người Anh, nước Pháp đã tiếp tế võ khí cho kháng chiến quân Mỹ. Hải Quân Pháp đã phong toả bờ biển phía Đông Hoa Kỳ từ New Jersey đến Maryland và bắn nhau chí choé với Hải Quân Anh. Thời ấy quân kháng chiến yếu xìu chỉ có vài chiến thuyền nhỏ đi trên sông mà thôi.

Trận hải chiến giữa Hải Quân Pháp và Hải Quân Anh ngoài khơi Maryland. Pháp không cho quân Anh tiến vào đất liền nơi quân kháng chiến Mỹ chiếm giữ.
Trận hải chiến giữa Hải Quân Pháp và Hải Quân Anh ngoài khơi Maryland. Pháp không cho quân Anh tiến vào đất liền nơi quân kháng chiến Mỹ chiếm giữ.

Nếu nước Pháp đã không giúp kháng chiến “Mỹ” thì chưa chắc Hoa Kỳ đã có ngày độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Và biết đâu cờ Mỹ ngày hôm nay có cờ Anh ịn một bên gốc như cờ Úc, cờ Tân Tây Lan, và dân Mỹ phải sùng bái Nữ Hoàng Anh hiện nay.

Sau ngày độc lập 1776 nước Mỹ cũng chỉ có một dúm 13 tiểu bang ở miền Đông Hoa Kỳ còn 2/3 phần còn lại của nước Mỹ nằm trong tay người Pháp. Texas và California do Tây Ban Nha kiểm soát.

Tiền giấy 1/9 đô la thời độc lập 1776.
Tiền giấy 1/9 đô la thời độc lập 1776.

Năm 1803, Tướng Napoleon của Pháp nổi khùng đòi uýnh nước Anh (Yes, bravo) nên cần đô la để mua đồ chơi xịn. Pháp bán ráo hết 2/3 nước... Hoa Kỳ cho chính phủ Mỹ giá rất phải chăng là 11.5 triệu đô la (French Louisiana).

Tháng 3 năm 1867, Nga Ngố cũng “bán nước” Alaska cho đế quốc Mỹ ác ôn với giá 7.2 triệu đô la. Mọi người đều biết Alaska chứa đầy mỏ dầu và vàng cục.

Một chi tiết lý thú khác là Hải Quân Anh hùng mạnh làm chủ biển cả trên toàn cầu vì đế quốc Anh ngày ấy đốn trụi hết rừng rậm ở Bắc Mỹ để lấy gỗ đóng tàu chiến đi xâm lăng thế giới.

Sau khi thuộc địa Bắc Mỹ lọt vào tay quân “phản động” Mỹ nên đế quốc Anh không còn dịp bóc lột thu thuế dân Mỹ và đốn rừng làm tàu chiến. Dẫn đến sự suy sụp cáo chung của một đế quốc và binh lực hùng hậu của họ.

Ngày hôm nay mỗi năm vào ngày lễ Độc Lập 4 tháng 7 của Hiệp Chủng Quốc. Không ít người Anh bảo thủ vẫn còn sụt sùi tiết nuối nhớ lại một thời vàng son ở Bắc Mỹ.

Hoa Kỳ trở nên một cường quốc vì sự may mắn thiên thời địa lợi mà tạo hoá đã ban cho và nhờ có lãnh đạo tốt biết đặt quyền lợi của đất nước và người dân trên hết. Biết bỏ tiền ra mua chớ hổng bán nước. Biết lựa chọn đồng minh Pháp để dứt điểm sự đô hộ của đế quốc Anh. Cả 2 đế quốc Pháp và Anh một thời làm chủ nhân ông USA bi giờ trở thành đồng minh ngoan hiền của Hiệp Chủng Quốc.

Bông Lau