Tin về anh Trần Huỳnh Duy Thức, sau khi tuyệt thực hơn 30 ngày! - Yêu Chúa

Nóng

Tin về anh Trần Huỳnh Duy Thức, sau khi tuyệt thực hơn 30 ngày!

Trước khi bị lôi đi khỏi phòng, anh Thức la lớn: "Tôi dự định chấm dứt tuyệt thực hôm nay, nhưng để phản đối sự vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền của tôi, tôi tuyên bố tiếp tục tuyệt thực!" Gia đình anh Thức đồng thanh lên tiếng phản đối trại giam đàn áp tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, và ngồi lỳ tại phòng thăm gặp đó dù quản giáo yêu cầu mọi người phải bước ra. Tin về anh Trần Huỳnh Duy Thức, sau khi tuyệt thực hơn 30 ngày!
Tin về anh Trần Huỳnh Duy Thức, sau khi tuyệt thực hơn 30 ngày!

Lúc 2 giờ chiều nay gia đình anh Thức vào thăm anh theo định kỳ. Sau khi làm thủ tục, đến 2 giờ 45 cuộc gặp bắt đầu.

Anh Thức trông gầy yếu và mệt mỏi, nhưng thần sắc vẫn tốt. Khi gia đình bắt đầu nói chuyện, thì một quản giáo tên Trần Duy Phong (không đeo bảng tên) yêu cầu anh Thức và gia đình chỉ hỏi thăm nhau, mà không được nói chuyện liên quan đến tình hình bên ngoài.

Anh Thức phản đối sự cấm đoán phi lý đó và đề nghị dẫn chiếu quy định pháp luật nào quy định sự cấm như vậy và đòi hỏi phải giải thích thế nào là "hỏi thăm" cũng như "chuyện liên quan đến tình hình bên ngoài".

Người quản giáo không những không trả lời được, mà còn đe dọa huỷ buổi thăm gặp nếu anh Thức và gia đình không chấp hành. Khi mọi người cùng phản đối thì lập tức thêm hai quản giáo xông đến lôi kéo anh Thức vào bên trong, dù chưa ai được hỏi thăm nhau một câu nào.

Trước khi bị lôi đi khỏi phòng, anh Thức la lớn: "Tôi dự định chấm dứt tuyệt thực hôm nay, nhưng để phản đối sự vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền của tôi, tôi tuyên bố tiếp tục tuyệt thực!"

Gia đình anh Thức đồng thanh lên tiếng phản đối trại giam đàn áp tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, và ngồi lỳ tại phòng thăm gặp đó dù quản giáo yêu cầu mọi người phải bước ra.

Đến 5 giờ chiều, trại giam cử đến hàng trăm công an tay mang dùi cui đến cưỡng bức 3 người thân của anh Thức ra khỏi cổng trại. Họ áp tải cả nhà ra tận bên ngoài đường lớn bên ngoài trại giam.

Như vậy, anh Trần Huỳnh Duy Thức sẽ tiếp tục tuyệt thực để phản đối sự vi phạm pháp luật của trại giam số 6 ở Nghệ An.

Chúng ta hãy tiếp tục lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, không được tùy tiện đặt ra các điều ngăn cấm và xâm phạm quyền của tù nhận ngoài phạm vi luật định.

Lê Công Định

Bài về chủ đề tội ác, độc tài: