"Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.

TIN BÀI KHÁC

Về đầu trang