Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta 19/06/2018: Kitô hữu cầu nguyện cho kẻ thù và yêu thương họ - Yêu Chúa

Nóng