Sứ thần Tòa Thánh tại Israel: Tôi ngưỡng mộ lòng đạo của người Việt Nam và rất nhớ miền đất này - Yêu Chúa

Nóng