Một số tin RFA ngày 09/06/2018 (Bản tin số 2) - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 09/06/2018 (Bản tin số 2)

✅ Quốc hội Mỹ: Đã quá lâu Việt Nam không phải trả giá về nhân quyền

✅ Tin tức thời sự: Kêu gọi Việt Nam rút dự luật an ninh mạng.