Manila: lần đầu tiên 15 ngàn bạn trẻ khắp thế giới có mặt tại Manila, Phillippines - Yêu Chúa

Nóng