Hàng triệu người Công Giáo kiệu Mình Thánh Chúa trọng thể trên đường phố - Yêu Chúa

Nóng

Hàng triệu người Công Giáo kiệu Mình Thánh Chúa trọng thể trên đường phố

Hàng triệu người Công Giáo trên thế giới đã cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô hay còn được gọi là Corpus Christi đúng vào ngày thứ Năm 31 tháng Năm vừa qua. Bên cạnh thánh lễ, các buổi cử hành còn kèm theo một cuộc rước Mình Thánh Chúa qua các đường phố.