Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Thứ Bảy 02/06/2018 - Yêu Chúa

Nóng

Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Thứ Bảy 02/06/2018

src="https://img.youtube.com/vi/6CfGRHyvUU8/maxresdefault.jpg" style="display:none">