Cuộc gặp Trump-Kim, Dự luật An ninh mạng và sự kiện Bình Thuận - Yêu Chúa

Nóng

Cuộc gặp Trump-Kim, Dự luật An ninh mạng và sự kiện Bình Thuận

Bàn tròn đặc biệt BBC ngày 11/06/2018 về cuộc gặp Trump – Kim và diễn biến thời sự Việt Nam xung quanh các dự luật mà Quốc hội định biểu quyết.