Đài Chân Lý Á Châu: Chương trình 08g30, Thứ Ba 12/06/2018 - Yêu Chúa

Nóng