Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 04/05/2018: Các giám mục bảo vệ tín hữu khỏi những kẻ gây hỗn loạn

Về đầu trang