Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm 17/05/2018


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Ga 17,20-26):
✔️ Bài giảng của Đức thánh cha ngày 17/05/2018
✔️ "Xin Thiên Chúa hiệp nhất các Kitô hữu" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.
✔️ 17.05: Giá trị của hiệp nhất
✔️ Phút cầu nguyện: Thứ Năm 17/05/2018
Về đầu trang