Một thái độ đúng

Tin liên quan:
✔️ Các học trò nếu có nhớ tới cô giáo Lan... thì hãy đọc nhé!
✔️ Cuối năm học, đầu hè, râm ran chuyện điểm chác...
✔️ Cách mạng tạo ra sự thay đổi nhưng đọc và viết mới kiến tạo được văn minh.


Trong xã hội chúng ta đang sống, cho dù ở bất cứ nước nào, bất cứ chế độ nào... cũng đều có những vấn đề của xã hội ấy. Ví dụ chúng ta thấy người mắc ung thư tại Việt Nam rất cao, người chết vì tai nạn giao thông quá nhiều, mức phân cách giàu nghèo quá chênh lệch, môi trường bị tàn phá khủng khiếp, tệ nạn tham nhũng lan tràn trong tất cả mọi cơ quan chính phủ từ dưới lên trên.

Trước những vấn nạn đó chúng ta nên có thái độ như thế nào? Nhiều người chọn thái độ bàng quang, mặc kệ nó, chả quan hệ gì đến họ và gia đình. Nhiều người khẳng định những việc đó để đảng và nhà nước lo. Nhiều người nói rằng những vấn nạn như thế nước nào cũng có, việc gì phải làm cho to chuyện. Nhiều người khác nói rằng cứ chú ý vào những khía cạnh tiêu cực của xã hội làm gì, phải nhìn vào những khía cạnh tích cực của xã hội, của tình người và cứ vui lên mà sống hạnh phúc...

Mỗi thái độ tùy thuộc vào xuất phát điểm của từng con người trong xã hội và nhận thức của họ. Có những người, và những người này rất ít, như kim cương trong cát. Thay vì bàng quang, thay vì phó mặc cho chính quyền làm, thay vì bỏ qua những tiêu cực, chỉ nhìn vào cái tích cực và sống... họ chọn thái độ cần phải dẹp bỏ những vấn nạn của xã hội.

Đất nước này mang ơn những người như chị Trần Thị Nga, Mẹ Nấm, anh Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Bắc Truyển... là những người đang bị CS nhốt trong tù!

Trước khi dẹp bỏ những vấn nạn của xã hội cần hiểu rằng những vấn nạn đó là gốc hay là ngọn của vấn đề. Không phải dễ để nhận ra gốc hay ngọn của một vấn đề vì định kiến đã làm cho lương tri và trí tuệ của nhiều người bị che khuất. Và bao giờ cũng vậy trong một tập thể những người đấu tranh để tạo ra sự thay đổi ít nhất, những người ù lì, thụ động nhiều nhất. Những người này sẳn sàng chấp nhận một trong các thái độ nói trên để bình yên đi qua cuộc đời họ. Nhưng những người trong số đông đảo này cũng là những người dễ bị định hướng nhất và họ có thể bị định hướng theo bất cứ chiều hướng nào tùy thời điểm.

Nhưng tất cả những con người có suy nghĩ, có lương tri trên thế giới này đều mang ơn những con người biết đấu tranh để tạo ra sự thay đổi cho xã hội. Chúng ta không thể có một thế giới như ngày hôm nay nếu xã hội loài người thiếu đi những người sẳn sàng đứng lên chấp nhận gian nan để tạo ra sự thay đổi.

Tất cả những thái độ bàng quan, mặc kệ nó, để người khác làm đi, chỉ nhìn thấy sự tích cực, hướng về sự tốt đẹp của tình người... đều là những thái độ hèn nhát, đầu hàng, ru ngủ, mị dân.

Thái độ duy nhất đúng là lên tiếng, là hành động đánh thẳng vào cái xấu, cái hủ bại và tạo ra một môi trường sống lành mạnh hơn, tốt đẹp hơn cho chính chúng ta và những thế hệ tương lai.

Lê Minh Đức Tin liên quan:
✔️ Các học trò nếu có nhớ tới cô giáo Lan... thì hãy đọc nhé!
✔️ Cuối năm học, đầu hè, râm ran chuyện điểm chác...
✔️ Cách mạng tạo ra sự thay đổi nhưng đọc và viết mới kiến tạo được văn minh.
Về đầu trang