Một số tin RFA ngày 26/05/2018 (Bản tin số 2) - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 26/05/2018 (Bản tin số 2)

✅ Người dân Thủ Thiêm bám trụ trong cảnh cùng cực

✅ Tin tức thời sự: Bắc Hàn vẫn để mở cơ hội nói chuyện với ông Trump