Một số tin RFA ngày 19/05/2018 (Bản tin số 1) - Yêu Chúa

Nóng

Một số tin RFA ngày 19/05/2018 (Bản tin số 1)

✅ Xúc phạm Công lý khi tòa nương nhẹ cho Đảng viên ấu dâm

✅ Tin tức thời sự : 53 vụ án tham nhũng đã được chỉ đạo xử lý